• بررسی اجمالی
  • سرفصل دوره
  • مدرس
  • راهنمای تهیه آموزش

ویژگی های دوره

عنوان دوره: فیلم آموزشی اکسل مقدماتی


ناشر: گروه آموزشی پردیس نیکان


مدرس: مهندس علی غفاریان


مدت زمان: 


روش دریافت: ارسال رایگان


هزینه آموزش:


سسسس

سسس

سسس

مهندس علی غفاریان

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
عضو هیأت علمی آموزشگاه پردیس نیکان

مدرس بیش از صد دوره آموزشی مختلف در زمینه های اکسل کاربردی و داشبورد سازی مدیریتی و برنامه نویسی به زبان VBA، همچنین دوره های برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار های MSP، پریماورا و .....

نام و نام خانوادگی
عنوان دوره درخواستی
آخرین مدرک تحصیلی
دانشگاه محل تحصیل
رشته و گرایش تحصیلی
شماره موبایل
نحوه آشنایی شما با ما
آدرس
تصویر امنیتی
کد امنیتی :

جهت ثبت سفارش فیلم دوره مورد نظر، درخواست خود را تکمیل نمایید

نام و نام خانوادگی
عنوان دوره درخواستی
آخرین مدرک تحصیلی
دانشگاه محل تحصیل
رشته و گرایش تحصیلی
شماره موبایل
نحوه آشنایی شما با ما
آدرس
تصویر امنیتی
کد امنیتی :

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO