دکتر علی صادقی عقیلی

مهارت ها

      دکتر علی صادقی عقیلی

  اطلاعات تحصیلی:

 • دکترای مهندسی صنایع – اتوماسیون دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

  فعالیت های آکادمیک و صنعتی اخیر:

 1. سابقه تدریس در دانشگاه شهید بهشتی
 2. عضو تیم مشاوره پیاده سازی سیستم هوش تجاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
 3. مشاور هوشمند سازی و داده کاوی بیش از ده سازمان صنعتی و خدماتی
 4. عضو هیأت مدیره گروه داده سایان
 5. و …
ا

بیوگرافی

تلگرامt.me/pardisenikann

 

  حوزه های فعالیت تخصصی:

 • سیستم های هوشمند
 • سیستم های خبره
 • هوشمندسازی کسب و کار
 • داده کاوی و تحلیل داده
 • تحلیل کسب و کار
 • تحلیل شبکه های اجتماعی
ایمیلpardisenikan+sadeghi@gmail.com
تلفن88434845(021)

  توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO