ثبت نام دوره
سطح دوره
نوع دوره
دسته بندی دوره
نام دوره
شعبه (دانشکده)
نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمدتاستادمبلغ (ریال)روز های تشکیل دورهاتمام ثبت نامظرفيتتوضیحات 
تحلیل آماری SPSS1397/11/301397/12/2120:00سامعی حسین3800000 یکشنبه 17.30-20.00 سه شنبه 17.30-20.001397/11/29 10

اکسل مهندسی برای علوم داده1397/12/011398/02/2530:00سامعی حسین4500000 چهارشنبه 17.30-20.301397/11/30 10

نرم افزار کلیک ویو-حضوری1397/12/021398/01/2920:00کندوانی مجتبی4360000 پنجشنبه 14.00-18.001397/12/01 9

دوره حضوری

کامفار1397/12/021397/12/1016:00افشارپی امین3200000 پنجشنبه 15.00-19.00 جمعه 9.00-13.001397/12/01 10

پریماورا1397/12/021398/01/2224:00خجسته پویا4500000 پنجشنبه 14.30-18.301397/12/01 9

برنامه نویس به زبان R1397/12/021398/02/1936:00آقاجانی محمدعلی7200000 پنجشنبه 9.00-13.001397/12/01 10

داشبورد مدیریتی با Power BI1397/12/021398/01/2924:00آقاجانی محمدعلی5100000 پنجشنبه 9.00-13.001397/12/01 10

کامفار-آنلاین1397/12/021397/12/1016:00افشارپی امین2750000 پنجشنبه 15.00-19.00 جمعه 9.00-13.001397/12/01 10

دوره مجازی

توضیحات دوره
نرم افزار کلیک ویو1397/12/021398/01/2920:00کندوانی مجتبی3600000 پنجشنبه 9.00-13.001397/12/01 10

دوره مجازی

توضیحات دوره
ابزار هوش کسب و کار Tableau1397/12/021397/12/2316:00آقاجانی محمدعلی4500000 پنجشنبه 14.00-18.001397/12/01 10

برنامه نویسی به زبان پایتون-حضوری1397/12/031398/01/3024:00آقاجانی محمدعلی5300000 جمعه 9.00-13.001397/12/02 10

دوره حضوری

برنامه نویسی به زبان پایتون-آنلاین1397/12/031398/01/3024:00آقاجانی محمدعلی4500000 جمعه 9.00-13.001397/12/02 10

دوره مجازی

توضیحات دوره
دوره کاربردی ICDL درجه 11397/12/081398/03/1550:00رفیع زاده علی5000000 چهارشنبه 17.30-20.301397/12/07 10

دوره حضوری

برنامه نویسی اکسل به زبان VBA1397/12/091397/12/1016:00غفاریان علی4000000 پنجشنبه 9.00-17.00 جمعه 9.00-17.001397/12/08 10

اکسل پیشرفته-حضوری1397/12/101398/01/3020:00سامعی حسین3800000 جمعه 9.00-13.001397/12/09 9

دوره حضوری

داشبورد مدیریتی در اکسل1397/12/111397/12/1416:00غفاریان علی4000000 شنبه 17.00-21.00 یکشنبه 17.00-21.00 دوشنبه 17.00-21.00 سه شنبه 17.00-21.001397/12/10 9

نرم افزار MSP-حضوری1397/12/171398/02/1324:00سامعی حسین4500000 جمعه 14.00-18.001397/12/16 8

دوره حضوری

نرم افزار MSP-آنلاین1397/12/171398/02/1324:00سامعی حسین3880000 جمعه 14.00-18.001397/12/16 10

دوره مجازی

توضیحات دوره
الگوریتم های فراابتکاری-حضوری1397/12/231398/03/0230:00سامعی حسین6000000 پنجشنبه 9.00-13.001397/12/22 10

دوره حضوری

متلب-حضوری1398/01/221398/02/1920:00سامعی حسین3800000 پنجشنبه 14.00-18.001398/01/21 9

دوره حضوری

متلب-آنلاین1398/01/221398/02/1920:00سامعی حسین3350000 جمعه 14.00-18.001398/01/21 4

دوره مجازی

توضیحات دوره

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO