ثبت نام دوره
سطح دوره
نوع دوره
دسته بندی دوره
نام دوره
شعبه (دانشکده)
نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمدتاستادمبلغ (ریال)روز های تشکیل دورهاتمام ثبت نامظرفيتتوضیحات 
نرم افزار MSP-حضوری1397/10/281397/12/0324:00سامعی حسین4500000 جمعه 14.00-18.001397/10/27 8

دوره حضوری

برنامه نویس به زبان R1397/10/281397/12/2436:00آقاجانی محمدعلی7200000 جمعه 14.00-18.001397/10/27 10

اکسل پیشرفته-حضوری1397/10/281397/11/2620:00سامعی حسین3800000 جمعه 9.00-13.001397/10/27 9

دوره حضوری

تحلیل آماری SPSS1397/11/021397/11/2820:00سامعی حسین3800000 یکشنبه 17.30-20.00 سه شنبه 17.30-20.001397/11/01 10

دوره کاربردی ICDL درجه 11397/11/031398/02/2550:00رفیع زاده علی5000000 چهارشنبه 17.30-20.301397/11/02 10

دوره حضوری

ابزار هوش کسب و کار Tableau1397/11/041397/11/2516:00آقاجانی محمدعلی4500000 پنجشنبه 14.00-18.001397/11/03 10

نرم افزار کلیک ویو-حضوری1397/11/041397/12/0924:00کندوانی مجتبی5100000 پنجشنبه 14.00-18.001397/11/03 9

دوره حضوری

داشبورد مدیریتی با Power BI1397/11/041397/12/0924:00آقاجانی محمدعلی5100000 پنجشنبه 9.00-13.001397/11/03 10

الگوریتم های فراابتکاری-حضوری1397/11/041397/12/1630:00سامعی حسین6000000 پنجشنبه 14.00-18.001397/11/03 10

دوره حضوری

متلب-حضوری1397/11/041397/12/0820:00سامعی حسین3800000 پنجشنبه 9.00-13.001397/11/03 9

دوره حضوری

برنامه نویسی به زبان پایتون-حضوری1397/11/051397/12/1024:00آقاجانی محمدعلی5300000 جمعه 9.00-13.001397/11/04 10

دوره حضوری

برنامه نویسی به زبان پایتون-آنلاین1397/11/051397/12/1024:00آقاجانی محمدعلی4500000 جمعه 9.00-13.001397/11/04 10

دوره مجازی

توضیحات دوره
داشبورد مدیریتی در اکسل1397/11/111397/11/1216:00غفاریان علی4000000 پنجشنبه 9.00-17.00 جمعه 9.00-17.001397/11/10 9

برنامه نویسی اکسل به زبان VBA1397/11/111397/11/1216:00غفاریان علی4000000 پنجشنبه 9.00-17.00 جمعه 9.00-17.001397/11/10 10

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO