دوره جامع سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

مدرس: مهندس مختار حسینی
علامت دسته بندی دسته بندی: دوره های پر مخاطب
مدت آموزش مدت زمان آموزش: 30 ساعت

دوره IMS

توضیحات کارگاه آموزشی IMS:

سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) استانداردی است متشکل از سه استاندارد معروف ISO 9001 ، ISO 14001 و OHSAS 18001 . این استاندارد متشکل از مجموعه الزاماتی است که سازمان ها برای بهبود عملکرد فرایندها، بهبود مسائل زیست محیطی، رعایت و بهبود اصول ایمنی و شغلی و تبعیت از قوانین و مقررات می باشد.

در این دوره آموزشی ، به صورت جامع و کاربردی با سرفصل های استانداردهای ISO 9001، ISO 14001 و OHSAS 18001 آشنا می شوید، و همچنین اطلاعاتی در خصوص سیستم مدیریت یکپارچه IMS و استاندارد HSE نیز بدست خواهید آورد.


سرفصل دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS )
 • فصل اول: سازمان ایزو (ISO)
 • فصل دوم: سازمان ملی استاندارد ایران
 • فصل سوم: الزامات استاندارد ISO 9001:2015
 • فصل چهارم: الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004
 • فصل پنجم: ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007
 • تاریخچه سازمان ایزو
 • انواع استانداردهای سازمان ایزو
 • طبقه بندی استانداردهای ایزو
 • نحوه شکل گیری استانداردهای ایزو
 • بروز رسانی استانداردهای ایزو
 • موسسات استاندارد کشورهای معتبر
 • دلایل بکار گیری سازمان ها / واحدهای تولیدی از استانداردهای ایزو
 • معرفی سازمان ملی استاندارد ایران
 • تشریح خدمات سازمان ملی استاندارد ایران
 • نحوه نگارش / تدوین / بازنگری استانداردهای ملی
 • دسترسی به استانداردهای ملی
 • دامنه کاربرد
 • مراجع
 • واژگان و تعاریف
 • ماهیت سازمان

            > درک سازمان و مفهوم آن
            > درک نیازها و انتظارات ذینفعان
            > تعیین محدوده سیستم مدیریت کیفیت
            > سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

 • رهبری

            > رهبری و تعهد
                  >> کلیات
                  >> تمرکز بر مشتری
            > خط‌مشی
                  >> توسعه خط‌مشی کیفیت
                  >> ابلاغ خط‌مشی کیفیت
            > نقش‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات سازمانی

 • طرح ریزی
    > اقدامات لازم جهت شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌ها
    > اهداف کیفیتی و طرح‌ریزی جهت دستیابی به آن‌ها
    > طرح‌ریزی تغییرات
 • پشتیبانی
    > منابع
          >> کلیات
          >> افراد
          >> زیرساخت
          >> محیط کاری برای انجام فرآیندها
          >> پایش و اندازه‌گیری منابع
          >> دانش سازمانی
    > صلاحیت
    > آگاهی
    > ارتباطات
    > اطلاعات مستند شده
          >> کلیات
          >> ایجاد و به‌روزرسانی
          >> کنترل اطلاعات مستند شده
 • عملیات
     > طرح‌ریزی عملیاتی و کنترل
     > الزامات برای محصول و خدمات
           >> ارتباطات با مشتری
           >> تعیین الزامات مربوط با محصولات و خدمات
           >> بازنگری الزامات مربوط با محصولات و خدمات
           >> تغییرات در الزامات برای محصولات و خدمات

              > طراحی و توسعه محصولات و خدمات
                   >> کلیات
                   >> طراحی و توسعه طرح‌ریزی
                   >> طراحی و توسعه ورودی‌ها
                   >> طراحی و توسعه کنترل‌ها
                   >> طراحی و توسعه خروجی‌ها
                   >> طراحی و توسعه تغییرات

              > کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات فراهم ‌شده از خارج سازمان
                   >> کلیات
                   >> نوع و گستره کنترل
                   >> اطلاعات برای تأمین‌کنندگان برون‌سازمانی

              > فراهم آوری تولید و خدمت
                   >> کنترل فراهم آوری محصول و خدمت
                   >> شناسایی و ردیابی
                   >> اموال متعلق به مشتریان یا تأمین‌کنندگان برون‌سازمانی
                   >> محافظت
                   >> اقدامات بعد از ارسال کالا
                   >> کنترل تغییرات

              > ارسال محصولات و خدمات

              > کنترل خروجی‌های نامنطبق

 • ارزیابی عملکرد

              > پایش ، اندازه‌گیری، تحلیل و ارزیابی

                   >> کلیات
                   >> رضایت مشتری
                   >> تحلیل و ارزیابی

              > ممیزی داخلی

              > بازنگری مدیریت

                    >> کلیات
                    >> ورودی‌های بازنگری و مدیریت
                    >> خروجی‌های بازنگری مدیریت

 • بهبود

               > کلیات
               > عدم انطباق و اقدام اصلاحی
               > بهبود مستمر

کاربرد استاندارد ISO 14001:2004

مقدمه

 • دامنه کاربرد
 •  استاندارد مرجع
 •  واژگان و تعاریف

              > واژه های مربوط به سازمان و رهبری
              > واژه های مربوط به طرح ریزی
              > واژه های مربوط به پشیبانی و عملیات
              > واژه های مربوط به ارزیابی عملکرد و بهبود

 • ماهیت سازمان

              > درک سازمان و ماهیت آن
              > درک نیازها و انتظارات طرفین ذینفع (ذینفعان)
              > تعیین دامنه کاربردی سیستم مدیریت زیست محیطی
              > سیستم مدیریت زیست محیطی

 • رهبری

               > رهبری و تعهد
               > خط مشی زیست محیطی
               >نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

 • طرح ریزی

               > برنامه های لازم جهت شناسایی ریسک ها و فرصت ها

                     >> کلیات
                     >> جنبه های زیست محیطی
                     >> تطابق با الزامات قانونی
                     >> طرح ریزی برنامه ها

               > اهداف زیست محیطی و طرح ریزی جهت دستیابی به آن ها

                     >> اهداف زیست محیطی
                     >> طرح ریزی برنامه ها جهت دستیابی به اهداف زیست محیطی

 • پشتیبانی

               > منابع
               > صلاحیت (شایستگی)
               > آگاهی
               > ارتباطات

                     >> کلیات
                     >> ارتباطات درون سازمانی
                     >> ارتباطات برون سازمانی

               > اطلاعات مدون

                     >> کلیات
                     >> ایجاد و بروزرسانی
                     >> کنترل اطلاعات مدون

 • عملیات

               > طرح ریزی عملیاتی و کنترل

               > واکنش و آمادگی در شرایط اضطراری

 • ارزیابی عملکرد

               > پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی

                     >> کلیات
                     >> ارزیابی تطابق

               > ممیزی داخلی

                     >> کلیات
                     >> برنامه ممیزی داخلی

               > بازنگری مدیریت

 • بهبود

               > کلیات
               > عدم انطباق و اقدام اصلاحی
               > بهبود مستمر

 • کلیات استاندارد OHSAS 18001:2007
 • دامنه کاربردی استاندارد
 • استانداردهای مرجع
 • واژگان و تعاریف
 • الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
 • حوادث و رویدادهای ایمنی در واحدهای تولیدی
 • آمادگی برای شرایط اضطراری

       مدرس:

مهندس مختار حسینی       

ثبت نام دوره
سطح دوره
نوع دوره
دسته بندی دوره
نام دوره
شعبه (دانشکده)
نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمدتاستادمبلغ (ریال)روز های تشکیل دورهاتمام ثبت نامظرفيتتوضیحات 
هیچ رکوردی یافت نشد

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO